57-дохи наадамай дүнгүүд

  • 0

57-дохи наадамай дүнгүүд

4 һарын 26-да үнгэрһэн наадам Буряад Уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр үнгэрбэ.

2 һуури Бэсүүрэй Харланай бүлгэм


3 һуури Зэдын Доодо-Бургалтайн һургуули

1. ЭРХИМ ТЕСТ
I ҺУУРИ Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
III ҺУУРИ Батожапов Амгалан, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

2. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ
I ҺУУРИ Цыбикова Арюна, Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули
II ҺУУРИ Очирова Булаг-Сэсэг, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
III ҺУУРИ Мункуева Светлана, Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

3. МОНГОЛ ХЭЛЭ ШУДАЛАЯ
I ҺУУРИ Ванчикова Должин, Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули
II ҺУУРИ Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
III ҺУУРИ Аюшеева Валерия, Буряад Уласай Мариинска интернат-һургуули

4. ЭТИГЭЛЭЙ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ
I ҺУУРИ Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули
II ҺУУРИ Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
III ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

5. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ
I ҺУУРИ Гапилова Виктория, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ- 2» бүлгэм
II ҺУУРИ Ширеторова Настя, Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1-дэхи дунда һургуули
III ҺУУРИ Будожапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

6. МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Чимитцыренов Цырен, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
II ҺУУРИ Бадмаев Алдар, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
III ҺУУРИ Жаргалов Владимир, Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули

7. УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Очирова Булаг-Сэсэг, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Бадмаева Кристина, Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули
III ҺУУРИ Кушеев Тамир, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

8. АРҺАН ОЁДОЛ
I ҺУУРИ Хумаева Баира, Буряад Уласай Мариинска интернат-һургуули
II ҺУУРИ Дармаева Марина, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ- 2» бүлгэм
III ҺУУРИ Долгорова Сэржэна, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

9. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ
I ҺУУРИ Аюшиева Алина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
II ҺУУРИ Ульзутуева Хэшэгма, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули
III ҺУУРИ Жигжитова Света, Буряад Уласай Мариинска интернат-һургуули

Общекомандные

Һуури Һургуули Оноо
1 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 86,5
2 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 83,6
3 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 80,2
4 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 79
5 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 76
6 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 74,3
7 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1-дэхи дунда һургуули 74,2
8 Буряад Уласай Мариинска интернат-һургуули 74
9 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 73,6
10 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 72,2
11 Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда һургуули 69,8
12 Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 69,5
13 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 67,7
14 Яруунын аймагай Мужыхын дунда һургуули 64,8
15 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 64,2
16 Ахын аймагай Сорогой һоёдой интернат-һургуули 64
17 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 63,4
18 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 63,1
19 Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули 63
20 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули 62,3
21 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ-2» бүлгэм 61,1
22 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ-1» бүлгэм 60,7
23 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули 59,4
24 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 59,2
25 Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули 55,8
26 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 55,7
27 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 54,4
28 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 52,4
29 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм 52,2
30 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлгэм 51,75
31 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 50,6
32 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу түбэй» «Алтан гэрэл» һургуули 48,3
33 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 47,2
34 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 45,3
35 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 44,5
36 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 41,85
37 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 41,8
38 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази 40,75
39 Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули 37,3
40 Ивалгын аймагай Ивалгын 3-дахи дунда һургуули 35,1
41 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 29,9
42 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 27,9
43 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 25,5
44 Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули 22,5
45 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 21,5
46 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 19,75
47 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 17,3
48 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 16,1
49 Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда һургуули 15,1
50 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 14

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 57 наадам оценки общие

Эндэ фоторепортаж харагты https://disk.yandex.ru/d/TgDopWfJYHPWqw

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!