Хүнэй дотоодо, гадаада тала. XXIV наадам

Хүнэй гадаада, дотоодо тала зураглалгада хэрэглэгдэхэ үгэнүүдэй толи

 

 1. ПОЖИЛОЙ 1) хижээл насны, нас тайвтар 2) наһатай
 2. ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ 1) бие бялдар 2) бэеын түхэл, бэе бэлдэр
 3. ХУДОЩАВОЕ 1) хатангир, эцэнгир 2) маряагүй
 4. СУХОПАРЫЙ 1) хатангир 2) хэрмэн маряатай
 5. ХУДОЙ 1) туранхай 2) хорхигор
 6. ЩУПЛЫЙ 1) сулдагар, хохигор 2) ахир багахан
 7. ХЛИПКИЙ 1) сул бие 2) ташараагүй
 8. КОРЕНАСТЫЙ 1) загзагар, тагдгар 2) паахагар, газарлиг
 9. ТУЧНЫЙ 1) мариатай, лухтар 2) маряатай, бүдүүн
 10. ДОЛГОВЯЗЫЙ 1) гулжийсан өндөр 2) гохигор
 11. ОВАЛЬНОЕ ЛИЦО 1) гонзгой нүүр (шарай, зүс) , 2) гонзогор нюур
 12. УДЛИНЕННОЕ 1) гонзод гэсэн нүүр 2) ута нюур
 13. ЦВЕТ КОЖИ 1) царай өнгө 2) арһанай зүһэ үнгэ
 14. ВОЛНИСТЫЕ 1) буржгар 2) долгитоһон
 15. КУДРЯВЫЕ 1) бужгир 2) буржагар
 16. ЧЕРНЫЙ, ТЁМНЫЙ ЦВЕТ 1) хар өнгө 2) хара, харабтар үнгэ
 17. ТЕМНОКАШТАНОВЫЕ ВОЛОСЫ 1) хар хүрэн үс 2) хара хүрин үһэн
 18. СЕДЫЕ ВОЛОСЫ 1) буурал үс 2) сайһан үһэн
 19. УЗКИЕ 1) жийтгар нүд 2) онигор (жиитагар) нюдэн
 20. ВЫПУКЛЫЙ НОС 1) гүдгэр (монхор) 2) гүбэгэр (морхогор) хамар
 21. КУРНОСЫЙ 1) шантгар хамар 2) шантагар хамар
 22. ТОЛСТЫЕ ГУБЫ 1) зузаан (зузаандуу) уруул 2) зузаан урал
 23. ПУХЛЫЕ ГУБЫ 1) булцгар (бомбогор ) 2) бамбагар (булхагар) урал
 24. РЕСНИЦЫ 1) сормуус 2) һорьмоһон
 25. ЦВЕТ ГЛАЗ 1) нүдны өнгө 2) нюдэнэй үнгэ
 26. ОТВИСШИЕ ВЕКИ 1) унжсан зовхи 2) һанжаһан зубхи
 27. КОСОЙ, СМОТРЕТЬ КОСО 1) хялар, хялайсан нүд 2) хилар, хилайха
 28. УМНЫЕ ГЛАЗА 1) цэцэн нүд 2) сэсэн нюдэн
 29. БЕЛЬМО НА ГЛАЗУ 1) нүдний үүл 2) үүлэтэй нюдэн
 30. ЗОРКИЕ ГЛАЗА 1) хурц нүд 2) хурса нюдэн
 31. НАДБРОВНЫЕ ДУГИ 1) хөмсгийн яс 2) хүмэдхэ
 32. ВИСОК 1) чамархай, санчиг 2) сабиргай, һаншаг
 33. КЛЮЧИЦА 1) эгэм, омруу 2) ээм
 34. ЛОКОТЬ 1) тохой 2) тохоног
 35. ТЕЛО,ОРГАНИЗМ 1) бие бодис, махбод 2) бэе махабад
 36. СПИНА 1) нуруу, ар 2) нюрган
 37. 5 КОНЕЧНОСТЕЙ ТЕЛА 1) биеийн 5 мөч (2гар, 2 хүл, толгой) 2) бэеын табан мүсэ (тархи, 2 хүл, 2 гар)
 38. СТРОЙНЫЙ ЧЛОВЕК 1) гуалиг бэе 2) гүрбэгэр хүн
 39. КРАСИВЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА 1) гуа сайхан, цэвэр нүүр шарай 2) сэбэр зүһэтэй
 40. СТАТНЫЙ 1) бие тэгш 2) тэгшэ бэе
 41. КОСТЛЯВЫЙ 1) яслаг 2) яһархуу
 42. ШИРОКИЙ, ПЛЕЧИСТЫЙ 1) өргөн мөртэй, ханхар хүн 2) тээхэгэр хүн
 43. КРЕПКИЙ, ДЮЖИЙ 1) чийрэг хүдэр 2) шиираг, хүдэр
 44. ОДАРЁННЫЙ 1) авьяаслаг 2) абьяастай, бэлигтэй
 45. ОСТРОУМНЫЙ 1) цэцэн, уран ухаантай 2) һанаамгай хурса ухаан
 46. ОТХОДЧИВЫЙ 1) уур нь амархан гардаг хүн 2) сагаалмар зан, уурынь түргэн тарадаг
 47. БЕРЕЖЛИВЫЙ 1) хямгатай 2) гамша, гамтай, химгададаг, нөөмхэй
 48. ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ 1) бахархал төрүүлдэг, 2) илдам, зохидхон, дура буляаһан
 49. ПРАВДИВЫЙ 1) үнэнч, шударга 2) сэхынь хэлэдэг, үнэншэ
 50. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 1) сэжигтэй, сэжигч хардлагатай 2) һэжэглэдэг зан, һэжэгтэй
 51. РАЗБАЛОВАННЫЙ 1) хэтэрхий эрхлүүлэх, зүггүйтэх 2) эрхэлүүлжэрхиһэн, хэмһээ гараһан
 52. УВЕРЕННЫЙ 1) бат итгэлтэй 2) лаб этигэһэн
 53. ЧЕСТНЫЙ 1) үнэнч цэх 2) үнэншэ зан, сэхэ зан
 54. ЛАКОНИЧНЫЙ 1) тодорхой, товч 2) үсөөн үгэтэй, тодорхой бодолтой
 55. ТАКТИЧНЫЙ 1) ая дантай зан 2) ая дааһан зан
 56. ИНИЦИАТИВНЫЙ 1) санаачилгатай, идэвхтэй 2) үүсхэл гаргагша, эдэбхитэй
 57. ЭНЕРГИЧНЫЙ 1) шийдэмгий, идэвхтэй 2) шударгы, эршэтэй, бушуу
 58. КОМПЕТЕНТНЫЙ 1) нэр хүндтэй, анхаарууштай, мэдэстэй хүн 2) мэдэхэ эрдэмтэй, ойлгосотой, мэргэжэлтэ хүн
 59. АВТОРИТЕТНЫЙ 1) олонд тоогдсон 2) хүндэтэй, нэрэтэй хүн
 60. КАРЬЕРИСТ 1) дээгүүр тушаал хөөцэлдөгч 2) албан тушаалда шунагша
 61. БЕСПЕЧНЫЙ 1) ажиггүй, амарлингүй 2) һанаа амар, алмай, хонгор
 62. РАЗБОЛТАННЫЙ 1) ах захгүй, задгай 2) захадууһагүй, дээрээ ахагүй
 63. ЖАДНЫЙ 1) ховдог, хомхой, шунаг 2) хомхой хобдог
 64. РЕВНИВЫЙ 1) жөтөөрхөг, атаархуу 2) жүтөөрхүү, жүтөөрхэнги
 65. САМОВОЛЬНЫЙ 1) дур зоргоороо 2) өөрын мэдэлээр , зүбшөөлгүйгөөр
 66. КОРРЕКТНЫЙ 1) тувшин, эелдэг 2) хүлеэсэтэй налгай, эелдэр
 67. СТРОПТИВЫЙ 1) ярдаг, хэдэр зан 2) үсэрхэлдэдэг, зүрюу зан
 68. ИНТРИГАН 1) далдуур хөнөөгч үймүүлэгч 2) хэрүүл гаргагша, саагуур гүрдэгшэ
 69. КОВАРНЫЙ 1) муу, хара санаатай 2) хара мэхэтэй хүн
 70. 71. РВАЧЕСКИЙ 1) завчаанч хийх зан 2) үлүү харадаг, хомхой ябадал
 71. ШКУРНИЧЕСКИЙ 1) хар амиа бодсон 2) хара амияа харалга
 72. ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ 1) зүв боддог хүн, элүүр ухаантай 2) түйхэ ухаатай, ойлгохо бодолтой
 73. ДВУЛИЧНЫЙ 1) хоёр нүүртэй, хуурамч зантай 2) хоёр нюуртай
 74. КАПРИЗНЫЙ 1) эрх, эрхэмсүү, янагархаг 2) эрхэ, янхаргаг, олон зантай
 75. ЗАВИСТЛИВЫЙ 1) атаархаг 2) атаархуу
 1. ВДУМЧИВЫЙ 1) бодлогот, хянуур 2) бодолтой
 2. БДИТЕЛЬНЫЙ 1) сэрэмжэты 2) һэргэг
 3. ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ 1) буяны ач тустай 2) аша туһатай
 4. БЛАГОНАДЁЖНЫЙ 1) найдвартай 2) найдалтай, этигэлтэй
 5. АКТИВНЫЙ 1) идэвхтэй 2) эдэбхитэй
 6. ВЕЖЛИВЫЙ 1) эелдэг, найрсаг 2) эелдэр, налгай
 7. БЛАГОРАЗУМНЫЙ 1) хэрсүү ухаан 2) һэргэг ухаатай
 8. ОТЗЫВЧИВЫЙ 1) уриалаг, ханш сайтай 2) дэмжэлгэ үзүүлдэг, туһалдаг
 9. ЩЕДРЫЙ 1) өгөөмэр, элбэг дэлбэг 2) элбэг, бардам гартай хүн
 10. БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ 1) өө сэвгүй 2) ямаршье дутагдалгүй
 11. ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ 1) цог, хөхүүн байх 2) хүхюун согтой, байдалдаа дорюун
 12. ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ 1) ухаантай, зүб боддог 2) зүб бодолтой, түйхэ ухаатай
 13. ХАЛАТНЫЙ 1) хааш хэрэг, хайхрамжгүй 2) хайхарамжагүй
 14. УВЁРТЛЕВЫЙ 1) зайламтгай, мултархай 2) арга мэхэтэй, холборхой, мултархай
 15. БЕСПАРДОННЫЙ 1) горимгүй, ичих нүүргүй 2) тунгаасагүй, убайгүй
 16. БЕСШАБАШНЫЙ 1) алмай, хамаа намаагүй 2) мунайд, хашалангүй
 17. БЕССОВЕСТНЫЙ 1) ичүүргүй сонжуургүй, увайгүй2) һэшхэлгүй, убайгүй
 18. НАЗОЙЛИВЫЙ 1) салж өгдөггүй наалдамтгай 2) һаладаггүй, нэтэрүү, хашартай
 19. ЖЕЛЧНЫЙ 1) хор шартай 2) хоротой, сухалтай, хадхамитай
 20. ПОДХАЛИМНИЧАТЬ 1) зусарч, бялдууч 2) нилтаганаха, һаймһарха
 21. ХАМСКИЙ 1) хүний мөсгүй явдал 2) эшэхэ нюургүй ааша
 22. ИСТЕРИЧНЫЙ 1) хий хөдөлсэн, хөөрсөн 2) түргэн зантай, ордоһотой,
 23. ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 1) анхааралтай, хичээлтэй 2) анхаралтай
 24. ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ 1) баясгалан, цог, 2) хүхюун, байдалдаа баяртай, дорюун

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!