43-дахи наадамай дүнгүүд

43- дахи наадамамнай эбээн тэдхэгшэ «Титан»хамжаан

 

  1. ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ

I ҺУУРИ  Гармаева Бэлигма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

II ҺУУРИ  Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ  Ванчикова Камила, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ  Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг

  1. ТЕСТ

I ҺУУРИ  Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Нанзатова Олеся, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод » бүлгэм

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

IҺУУРИ  Меньжиков Амур, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Шарапова Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Балданов Зоригто, Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ   Самбуев Норбо, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Хороших Кирилл, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Доржиева Сойжина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

II ҺУУРИ  Будаева Дэмид, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ Дашицыренов Рандал, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

 

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ

I ҺУУРИ  Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули

III ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

 

Һургуули  дүн
1 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 63,5
2 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 63,4
3 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 63,1
4 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин  «Жэмбүүр» бүлэг 62,9
5 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 62,8
6 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 62,7
7 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 62,4
8 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 62,3
9 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг 61,7
10 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 61,3
11 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 61,1
12 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 61
13 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 60,9
14 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг 59,3
15 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 58,8
16 Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули 58
17 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 57,2
18 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 55,8
19 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 2-дохи бүлэг 54,6
20 Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули 54,3
21 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 52
22 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 3-дахи бүлэг 50,3
23 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 49,2
24 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 41,6
25 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 45,4
26 Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули 45
27 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 44,8
28  Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 43,9
29 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 39,3
30 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 39
31 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 36,1
32 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлэг 35,1
33 Захааминай аймагай Михайловкын дунда һургуули 22,6
34 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 20
35  Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлэг 12,1
36 Улаан-Үдэ хотын 36-дахи дунда һургуули 7

Тодорхой хүсэнэгтэ на сайт 43

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!