58-дахи наадамай дүн

Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Жалсанова Александра, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Раднаев Хайдаб, Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм

 

  1. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Самбаев Алдар, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

II ҺУУРИ  Булгатова Валерия, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ  Тугутова Анжелика, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 3.МОНГОЛ ХЭЛЭ ШУДАЛАЯ

I ҺУУРИ  Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Доржиева Дулма,  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Владимирын Артем, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 

  1. ДОНШУУР МААНИ

I ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуулиин  1-дэхи бүлгэм

III ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Цыбиков Тамир, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

II ҺУУРИ  Гапилова Вика, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ» бүлгэм

III ҺУУРИ Балданова Дарина, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Бадмаев Алдар, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Агбанов Саян, Яруунын аймагай Нарһатын дунда һургуули

III ҺУУРИ Сундуев Баир, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Иванова Айлана, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дылгыров Амгалан, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуулиин  1-дэхи бүлгэм

III ҺУУРИ Раднаева Аяна, Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули

  1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Курмазова Лариса, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дармаева Марина, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ» бүлгэм

III ҺУУРИ Гармаева Айлуна, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

  1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Тубанова Даяна, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Шойдокова Бальжина, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Ульзутуева Хэшэгма, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуулиин  1-дэхи бүлгэм

Общекомандные

 

һуури һургуули Оноо
1 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 86,5
2 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 84,3
3 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 83
4 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 82,45
5 Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули 77,86
6 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 76,4
7 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 74,95
8 Яруунын аймагай Нарһатын дунда һургуули 73,75
9 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ» бүлгэм 70,8
10 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 67,15
11 Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули 63,8
12 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 63,5
13 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 62,85
14 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Найрамдал» бүлгэм 62,35
15 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 61,65
16 Загарайн аймагай  Асагадай дунда һургуули 60,6
17 Баргажанай аймагай Баргажанай дунда һургуули 58,03
18 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 56,9
19 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм 56,32
20 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 53,1
21 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 50,5
22 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 46,25
23 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 44,95
24 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 44,45
25 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Тэрэнги» бүлгэм 43,85
26 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 40,05
27 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули 39
28 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 38
29 Загарайн аймагай  Эрхирэгэй дунда һургуули 35,95
30 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази 28,6
31 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 25,8
32 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи лингвистическэ гимнази 17,5
33 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 15,4
34 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 14,7
35 «Ургы» бүлгэм  — 5,5 5,5
36 Улаан-Үдэ хотын 41-дэхи дунда һургуули 5

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: 58 наадам оценки общие

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!