Наадамай сэхэ дамжуулганууд

Язык матери – наше богатство. Впервые финал конкурса по родному языку состоялся в прямом эфире

Буряад Орон. 2015 оной ноябриин 5-hаа эфир (Россия 1)

 «Эхэ хэлэн — мүнхын аршаан» гэhэн   VII мүрысөөн тухай дамжуулга

«Мүнгэн сэргэ» 04.10.14

Дамжуулга соо: Хоёрдохиёо эмхигдэhэн «Эхэ хэлэн — мүнхын аршаан» мүрысөөн тухай

 

Буряад Орон. 2014 оной ноябриин 11-hээ эфир (Россия 1)

 «Эхэ хэлэн — мүнхын аршаан» гэhэн   III мүрысөөн тухай дамжуулга

1.30 — 9.40 минута  болзор харагты. 

 

«Мүнгэн тобшо 3 D» харуулна…

 

V МҮРЫСӨӨНЭЙ ДҮНГҮҮД

VI мүрысөөн «Толи» дамжуулгада

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!