56-дахи наадамай дүн

3 һарын 22-то Ивалгын дасанда ээлжээтэ «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадан үнгэрбэ.  Эбээн тэдхэгшэ АО «Россельхозбанк».

  

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Батоева Дари, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули

  2. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Рабдаева Александра, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

  1. МОНГОЛ ХЭЛЭ ШУДАЛАЯ

I ҺУУРИ  Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цыренжапова Дарина, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ-1» бүлгэм

III ҺУУРИ Магбунова Сэлмэг, Сэлэнгын аймагай Ноехоной дунда һургуули

  1. ДОНШУУР МААНИ

I ҺУУРИ  Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Челсаана»  бүлгэм

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Будажапова Валерия,  Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Раднаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Ванданова Дари, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Харнаев Дамдин, Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули

II ҺУУРИ  Самбаев Алдар, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

III ҺУУРИ Бадмаев Алдар, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Самбаева Анастасия, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дашиева Баярма, Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули

III ҺУУРИ Гомбоев Жаргал-Сайхан, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

  1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Дылыкова Аяна, Сэлэнгын аймагай Ноехоной дунда һургуули

II ҺУУРИ  Гомбожапова Юмжана, Уласай Мариинска интернат-һургуули

III ҺУУРИ Гомбоева Дарина, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

  1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Аюшеева Алина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Жигжитова Света, Уласай Мариинска интернат-һургуули

III ҺУУРИ Гуруева Юмжана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

Общекомандные

 

һуури һургуули  Оноо
1  Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 83,3
2 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 81,1
3 Сэлэнгын аймагай Ноехоной дунда һургуули 80,4
4 Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули 79,7
5  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 77,8
6  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 76,7
7 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 75,4
8  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Челсаана»  бүлгэм 74,6
9 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 72,8
10 Уласай Мариинска интернат-һургуули 72,4
11 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 72,3
12 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули 72,1
13 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ-1» бүлгэм 71
14  Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули 70,9
15  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм 67,7
16 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 64,8
17 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 63,9
18 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 60,8
19 Захааминай аймагай Бүргын ба Ехэ-Сахирай дунда һургуулинуудай бүлгэм 59,7
20 Захааминай аймагай Нуртын ба Үлэнтын дунда һургуулинуудай бүлгэм 57,2
21 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 57
22 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули 56,9
23 Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули 56
24 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 55,3
25 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 55,2
26  Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 54,1
27   Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 51,2
28 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 50,2
29 Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули 49,6
30 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 47,6
31 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 42,6
32  Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 39,55
33  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Бэрхэшүүл»  бүлгэм 36,4
34 Хурамхаанай аймагай Элһэнэй дунда һургуули 33,25
35   Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули 29,1
36 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 28,3
37 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 25
38 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 23,8
39 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин «Уран дүшэ-2» бүлгэм 22,6
40 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 20,1
41 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 20
42 Ивалгын аймагай Ивалгын 3-дахи дунда һургуули 17,25
43  Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази 16,6
44  Ивалгын аймагай Тапхарай дунда һургуули 13,5
45 Захааминай аймагай Дүтэлүүрэй дунда һургуули 10,7
46 Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда һургуули 10,5
47 Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули 3

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 56 наадам оценки общие.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!