53-дахи наадамай дүн

Эбээн тэдхэгшэд: Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай һужаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Доржиева Сойжина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар» бүлгэм

 

  1. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Гомбоев Жаргалсайхан, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Дугарова Анна, Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ  Доксомов Дмитрий, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Энрэлын Хулан, Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм

III ҺУУРИ  Владимирын Артем, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

 

  1. ДОНШУУР МААНИ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

 

5.  БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Раднаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Будажапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Онгороева Дулма, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлгэм

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Гончикдоржиев Костя, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Аранжапов Эрдэм, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ  Чимитдоржиев Цырен, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар» бүлгэм

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Цогтоева Сарана, Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Гармаева Нарана, Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули

III ҺУУРИ  Эрдынеев Дашанима, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Челсана» бүлгэм

 

  1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Дымбрылова Снежана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Гомбоева Дарина, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Цыбенжапова Арюна, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

 

  1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Дашинимаева Янжима, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Ульзутуева Хэшэгма, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ  Дагбаева Аялана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 

Һуури Һургуули Оноо
1 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 85,6
2 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 77,9
3 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 76,6
4 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 76
5 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 74,3
6 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 70,7
7 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 70,6
8  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар» бүлгэм 67,6
9 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули 67,4
10 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 62,9
11 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 61
12 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Челсана» бүлгэм 58,4
13 Зэдын аймагай  Гэгээтын дунда һургуули 53,8
14 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 52
15 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 51,5
16 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 50,7
17  Ивалгын аймагай һужаагай дунда һургуули 46,2
18   Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 45,2
19 Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули 44,9
20 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 43,2
21 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлгэм 42,1
22  Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 41,9
23 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи бүлгэм 41,9
24 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 2-дохи бүлгэм 39,1
25 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 37,9
26 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 36
27 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 35,1
28 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм 34,5
29 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 29,1
30 Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули 26
31 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 8,8
32  Ивалгын аймагай Тапхарай дунда һургуули 5

 Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ  53 наадам итоги

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!