55-дахи наадамай дүн

Эхэ хэлэн – манай баялиг» 55-дахи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэд: «Абсолют» хамжаан

 

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Раднаев Хайдаб, Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түб

 

   ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

  1. МОНГОЛ ХЭЛЭ ШУДАЛАЯ

I ҺУУРИ  Согбаатарай Һама, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Ванчикова Камила, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

  1. ЭТИГЭЛ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Раднаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Доржиев Зоригто, Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули

III ҺУУРИ Балданова Дарина, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I  ҺУУРИ  Чимитдоржиев Цырен, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Бадмаев Алдар, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Ширапов Чингис, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Цогтоева Сарана, Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Эрдынеев Дашинима, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

III ҺУУРИ Аюшеева Пагма, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

  1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Дылыкова Аяна, Сэлэнгын аймагай Ноехоной дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дымбрылова Снежана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Долгорова Сэржэна, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

  1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Ульзутуева Хэшэгма, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Шойдокова Бальжина, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Баженова Антонида, Сэлэнгын аймагай Ноехоной дунда һургуули

 

Общекомандные

Һуури Һургуули Оноо
1 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 80,7
2 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 79,5
3 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 78,5
4 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 77,5
5 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 75,6
6 Сэлэнгын аймагай Ноехоной дунда һургуули 72,3
7 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 71,9
8 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 70
9 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 68,8
10 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 65,2
11 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 63
11 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм 63
12 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 62,9
13 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули 61,3
14 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 59,1
15 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули 53
16 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 49,6
17 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 45
18 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 44,1
19 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 43
20 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 42,7
21 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 41,1
22 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 41
23 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 36,4
24 Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули 31,6
25 Ивалгын аймагай Ивалгын 3-дахи дунда һургуули 31,3
26 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 30
26 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 30
27 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 29,1
28 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 28,7
29 Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули 21,7
30 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 20,6
31 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази 8
32 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түб 5,4
33 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 5

  Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 55 наадам оценки общие

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!