XХVI НААДАМ

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин зургаан үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

  1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
  2. Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
  3. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
  4. Захааминай аймагай Хуртагын  дунда һургуули
  5. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
  6. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

 

 ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I ҺУУРИ  Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Захааминай  аймагай  Үлэгшэнэй  дунда һургуули

III ҺУУРИ Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ  Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Табхаева Хэшэгма, Захааминай  аймагай  Үлэгшэнэй  дунда һургуули

III ҺУУРИ Унсуева Алтана, Ахын  аймагай Өөрлигэй дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Цыбиков Хангал, Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули

II ҺУУРИ  Сыренов Алдар, Ахын  аймагай Өөрлигэй дунда һургуули

III ҺУУРИ Раднаев Хайдап, Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II ҺУУРИ  Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ Тушинова Галина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ  Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II ҺУУРИ  Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ  Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай  Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг

һуури

Һургуули

 оноо
1 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 98,6
2 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 98
3 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 92,7
4 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 92,6
5 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 88,3
6 Ахын  аймагай Өөрлигэй дунда һургуули 87,5
7 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 87,1
8 Захааминай  аймагай  Мэлын дунда һургуули 87
9 Захааминай  аймагай  Үлэгшэнэй  дунда һургуули 85,8
10 Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули 83
11 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 81,8
12 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 81,5
13 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 78,5
14 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Найрамдал» бүлэг 76
15 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 75,6
16 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 72,3
17 Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули 71,2
18 Баргажанай  аймагай Лугшаханай дунда һургуули 71,1
19 Ахын  аймагай Сорогой интернат- һургуули 68,2
20 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 67,2
21 Зэдын аймагай  Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг 66,3
22 Сэлэнгын аймагай  Үбэр -Зөөхэйн   дунда һургуули 64,1
23 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 62
24 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 61,2
25 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 60,7
26 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм 60,7
27 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 59,3
28 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 59,2
29 Яруунын аймагай Мужыхын дунда һургуули 57,1
30 Захааминай  аймагай  Михайловкын дунда һургуули 54,2
31 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 53,5
32 Зэдын аймагай  Дэрэстэйн дунда һургуули 53,2
33 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 52
34 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 51,9
35 Загарайн аймагай  Асагадай ба Эрхиригэй һургуулинуудай суглуулагдамал бүлэг 51,5
36 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин  «Баян Тугад» бүлгэм 50,5
37 Зэдын аймагай  Боргойн дунда һургуули 49,5
38 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэг 47,3
39 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 43,7
40 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 1-дэхи  бүлэг 40,5
41 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 1-дэхи ба 6-дахи дунда һургуулинуудай «Эбтэй бүлгэм» 40,2
42 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын интернат- һургуули 39
43 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 38,5
44 Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули 36,5
45 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мушэд» бүлгэм 36,5
46 Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули 35
47 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули 34,7
48 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули 34,7
49 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 33
50 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 32
51 «Буряад үнэн» сониной  «Найдал» бүлэг 31,5
52 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 29,7
53 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 28,5
54 Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули 28
55 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи дунда һургуули 27,5
56 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 27
57 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 25,5
58 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 25
59 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 25
60 Хяагтын аймагай Субэгтын дунда һургуули 24,2
61 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод»  бүлгэм 22,5
62 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 21,5
63 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 20,2
64 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 2-дохи  бүлэг 14,5
65 Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули 14
66 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй  дунда һургуули 12,7
67 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули 12,5
68 Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда һургуули 12
69 Хяагтын аймагай Хяагтын Адагай дунда һургуули 10,5
70 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 3

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: itog 2
6

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!