Дүн 35-дахи наадам

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» бүгэдэ буряадай һургуулинуудай хоорондо үнгэрһэн 35 онлайн-наадамай дүнгүүд

БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ Будаева Янжима, Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм

II ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули —

III ҺУУРИгомбоева Дарина, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

АЛДАР СОЛЫН ХҮШӨӨ — ОБЕЛИСК СЛАВЫ

I ҺУУРИ Амарзаяа ИндраСэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ Петухова Катя,  Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Цыренов Мэргэн, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули

 

ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ — ЭДИР РЕПОРТЕР

I ҺУУРИ Гармаева Бэлигма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Чойдонова Алина, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ Шагдурова Аюна,Захааминай аймагай Утаатын дунда һургуули

 

УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГА, УРАН УНШАЛГА

I ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Цынгуева Айлана, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Бадмаев Батор, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Маланов Идам, Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм

III ҺУУРИ Герасимов Александр, Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

 

 УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ Найданова Мэдэгма, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули  

III ҺУУРИ Цыденешиев Лубсан,  Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

 

һуури

Һургуули оноо
1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 61,8
2 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 58,5
3 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 57,2
4 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 57,1
5 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули 55,8
6 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 55,5
7 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 55,3
8 Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули 54
9 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 53,3
10 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 53
11 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 52,5
12 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 51,6
13 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 51,5
14 Хурамханай аймагай Дэрээнэй дунда һургуули 49,3
15 Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули 49
16 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 46,5
17 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 46,1
18 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 45,2
19 Улаан-Үдэ хотын 20-дохи дунда һургуули 45
20 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм 43
21 Хурамханай аймагай Хурамхаанай 2-дохи  дунда һургуули 42,5
22 Захааминай аймагай Утаатын дунда һургуули 42
23 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын гимнази 39
24 Түнхэнэй аймагай  Шэмхын дунда һургуули 34,5
25 Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 34,2
26 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 34
27 Баргажанай  аймагай Лугшахаанай  дунда һургуули 33,2
28 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 32
29 Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули 29
30 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын  1-дэхи ба 6-дахи дунда һургуулинуудай «Эбтэй» бүлгэм 28,5
31 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 28
32 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 27,2
33 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 24,7
34 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 23,5
35 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 21,5
36 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 21
37 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай «Шандагата» бүлэг 20
38 Улаан-Үдэ хотын 12-дахи дунда һургуули 17
39  Ивалгын аймагай Сотниковын дунда һургуули 16
40 Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули 13
41 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлгэм 12
42 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули 5

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!