Дүн XXXIV наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 34 НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

 1. Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
 2. Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули
 3. Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули
 4. Хурамханай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули
 5. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
 6. Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули
 7. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
 8. Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ Халзанова Вика, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Бишадаева Гэрэлма, Хурамханай аймагай Хурамхаанай 2-дохи  дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Раднаев Булат, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Бадмаев Арсалан, Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи  дунда һургуули

III ҺУУРИ Дамдинов Батор, Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Найданова Мэдэгма, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Рычкова Настя, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Цогтоева Сарана, Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ Аранжапова Ирина, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

II ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Данзанова Мария, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

 УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГА, УРАН УНШАЛГА

I ҺУУРИ Хурамханай аймагай Хурамхаанай 2-дохи  дунда һургуули

II ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн  дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

 

НЮТАГАЙ БҮЖЭГ

I ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм

 

Арбан Тусгаар шан хубиин хэрэг эрхилэгшэ Гармаев Станислав Владимировичһаа барюулна

 1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
 2. Загарайн аймагай Асагадай дунда һургуули
 3. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
 4. Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн  дунда һургуули
 5. Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм
 6. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм
 7. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлгэм
 8. Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули
 9. Улаан-Үдэ хотын «Зандан жуу» түб
 10. Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
һуури Һургуули оноо
1 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи  дунда һургуули 117,1
2 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 116,95
3 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 116,45
4 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 115,25
5 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 109,05
6 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 108,65
7 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 108,6
8 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 106,3
9 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 104
10 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 103,9
11 Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули 100,5
12 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 100
13 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 99,65
14 Улаан-Үдэ хотын «Зандан жуу» түб 93,6
15 Баргажанай  аймагай Уланай дунда һургуули 93,05
16 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн  дунда һургуули 88,6
17 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 86,25
18 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 83,5
19 Зэдын аймагай  Боргойн дунда һургуули 79,3
20 Улаан-Үдэ хотын 18-дахи дунда һургуули 78,5
21 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 77,75
22 Загарайн аймагай  Асагадай дунда һургуули 77,35
23 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм 77,35
24 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи элүүржүүлгын интернат-һургуули 75,25
25 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 75
26 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 65,65
27 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм 64,75
28 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлгэм 64,25
29 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 60,25
30 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 56
31 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 52
32 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 46,2
33 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 45,3
34 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули 36
35 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 92-дохи һургуули 34
36 Улаан-Үдэ хотын 7-дохи дунда һургуули 34
37 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 30,75
38 Улаан-Үдэ хотын 33-дахи гимнази 28
39 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули 22
40 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази 21
41 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлгэм 17,5
42 Улаан-Үдэ хотын 52-дохи дунда һургуули 16
43 Улаан-Үдэ хотын 27-дохи лицей 12
44 Улаан-Үдэ хотын 60-дахи дунда һургуули 12
45 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 4

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog 34

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!