XХVII НААДАМ

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин долоон үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

  • Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
  • Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
  • Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
  • Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
  • Загарайн аймагай Асагадай интернат-һургуули
  • Захааминай аймагай  Хуртагын  дунда һургуули
  • Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

 

УРАН ЗОХЁОЛ

I ҺУУРИ Цынгеева Суранзан, Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндаров Барас, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Аюшеева Эржэна, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

 

ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ  Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Доржиева Дари, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Цыбиков Хангал, Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цыбиков Бэлик, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

III ҺУУРИ Тамжитов Номто, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ Урбанеев Галсан, Зэдын аймагай  Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг

III ҺУУРИ Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ  Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

II ҺУУРИ  Ванчикова Аюна, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

һуури

Һургуули

 Оноо

1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 119,3
2 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 113,6
3 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 111,4
4 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 110,6
5 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 110,4
6 Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули 109,9
7 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 101,9
8 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 101,3
9 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 96,4
10 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Найрамдал»  бүлгэм 92,8
11 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 91,2
12 Загарайн аймагай  Асагадай дунда интернат-һургуули 88,3
13 Зэдын аймагай  Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг 87,6
14 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 84
15 Хурамханай аймагай Барханай дунда һургуули 83,6
16 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэг 81,7
17 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 80
18 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 79,9
19 Зэдын аймагай  Дэрэстэйн дунда һургуули 78,8
20 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 77,3
21 Яруунын аймагай Үльдэргын  дунда һургуули 76,8
22 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 76,7
23 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 75,1
24 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 75
25 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 74,7
26 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 69,8
27 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 69,8
28 Баргажанай  аймагай Баянголой дунда һургуули 69,5
29 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 68,1
30 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 65
31 Зэдын аймагай  Боргойн дунда һургуули 60,6
32 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули 60,5
33 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 59,5
34 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 57,5
35 Улаан-Үдэ хотын 18-дахи дунда һургуули 53,8
36 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Баян-Хүдэрэ»  бүлгэм 53
37 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 52,6
38 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын интернат-һургуули 50,9
39 Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази 50,5
40 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 50,3
41 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 49,1
42 Хэжэнгын аймагай Могсохоной дунда һургуули 48,8
43 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 48,3
44 Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули 48
45 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 47
46 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 46,5
47 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин « Мүшэд» бүлгэм 45,6
48 Улаан-Үдэ хотын 58-дахи дунда һургуули 45,5
49 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 43
50 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуули 40,7
51 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуули 37,2
52 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 36,5
53 Улаан-Үдэ хотын 20-дахи дунда һургуули 30
54 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 29
55 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули 29
56 Улаан-Үдэ хотын 12-дахи дунда һургуули 28,5
57 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи лингвистическэ гимнази 25,5
58 Улаан-Үдэ хотын 52-дахи дунда һургуули 22,5
59 Улаан-Үдэ хотын 23-дахи дунда һургуули 21
60 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 20,5
61 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 92-дохи  һургуули 18
62 Улаан-Үдэ хотын 36-дахи дунда һургуули 14
63 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 12
64 Улаан-Үдэ хотын 31-дэхи дунда һургуули 3

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!