49-дэхи наадамай дүн

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» 49-дэхи наадам 2023 оной 2 һарын 10-да Ивалгын дадсанда  «Абсолют » хамжаанай дэмжэлгээр үнгэрбэ. 

 

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Раднаев Хайдаб, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Хандуева Сурена, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

 

  1. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Очирова Надя, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД

I ҺУУРИ Ванчикова Камила, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Цынгуева Аялана, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Петухова Катя, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

  

  1. ДОНШУУР МААНИ

I ҺУУРИ  Улан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули

II ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

 БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Чимитова Мэдэгма, Улан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули

II ҺУУРИ Цыренов Номто, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Цыренжапова Дарима, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Гармаев Зандан, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули

II ҺУУРИ   Базаров Сандан, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Раднаев Булат, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Доржиева Сойжина,  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II ҺУУРИ Доржиева Ирина, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Будажапова Катя, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

  1. АРҺАН УРЛАЛ

I ҺУУРИ  Долгорова Сэржэна, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Курмазова Лариса, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Гомбоева Дарина, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

  1. ҺЭЕЫ УРЛАЛ

I ҺУУРИ Дашинимаева Янжина,  Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Гуруева Юмжана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Намсараева Номина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

1 һуури Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

2 һуури Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

3 һуури Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

 

һуури Һургуули оноо
1  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 88,4
2 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 87,3
3 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 86,9
4 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 83,2
5 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 82
6 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 80,6
7  Улан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули 76,2
8 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 75,6
9 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар» бүлгэм 75,6
10 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 74,1
11 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 72,7
12 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули 68,7
13 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 68,2
14 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 66,7
15 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули 65,3
16 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 64,9
17 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 63,3
18 Ивалгын аймагай  Һужаагай дунда һургуули 62,9
19 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 60,8
20 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 56,5
21  Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 56
22 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи һургуули 51
23  Улан-Үдэ хотын 28-дахи элүүржэлгын интернат-һургуули 49,7
24 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 46
25 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм 44,1
26 Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази 42
27 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 36
28 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 35,3
29  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 35,1
30 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 19,5

 Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 49 наадам итоги

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!