Дүн XXXIII наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 33 НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

 1. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
 2. Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 3. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
 4. Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули
 5. Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули
 6. Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули
 7. Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули
 8. Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ Гомбоева Дарина, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Чойдонова Алина, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Занаев Жаргал, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Гончикдоржиев Костя, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Гармаев Виктор, Хурамханай аймагай Аргатын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Найданова Мэдэгма, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм

III ҺУУРИ Гармаева Алтана, Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

 I ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм

II ҺУУРИ Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Раднаева Аюржана, Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

 

 УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГА, УРАН УНШАЛГА

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули

 

НЮТАГАЙ БҮЖЭГ

I ҺУУРИ  Тогочиев Содном, Халзанова Номина, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Танхасаев Тамир, Павлова Наталья, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм

III ҺУУРИ Гармаев Жамбал, Жалбагаева Адиса, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

Тусгаар шан хубиин хэрэг эрхилэгшэ Гармаев Станислав Владимирович барюулаа

 1. Гомбоев Зоригто, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули
 2. Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
 3. Гармаев Жамбал, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
 4. Аранжапов Эрдэм, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
 5. Батомункуев Дэлгэр, Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм
 6. Танхасаев Тамир, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм
 7. Уржанов Батор, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм
һуури Һургуули оноо
1 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 117
2 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 113,4
3 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 113,3
4 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 112,8
5 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 112
6 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 108,7
7 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 108,6
8 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 107,8
9 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм 106,4
10 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 104,8
11 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 103,3
12 Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули 99,7
13 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 99,3
14 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 97,6
15 Баргажанай  аймагай Хилганын дунда һургуули 94,8
16 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 90,7
17 Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 90,4
18 Хяагтын аймагай суглуулагдамал “Найрамдал” бүлгэм 88,8
19 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 85,7
20 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Урагшаа” бүлгэм 85,4
21 Хурамханай аймагай Аргатын дунда һургуули 84
22 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 81,7
23 Улаан-Үдэ хотын «Зандан жуу» түб 80
24 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм 77,4
25 Зэдын аймагай  Боргойн дунда һургуули 76,5
26 Загарайн аймагай  Эрхиригэй дунда һургуули 73,9
27 Улаан-Үдэ хотын 4-дэхи дунда һургуули 71,9
28 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 66,7
29 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 61,3
30 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 59
31 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуули 53,9
32 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 53,2
33 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 52,3
34 Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули 51
35 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм 50,5
36 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 50
37 Улаан-Үдэ хотын 48-дахи дунда һургуули 48
38 Улаан-Үдэ хотын 58-дохи дунда һургуули 46
39 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 45
40 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 44,5
41 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 41
42 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 36,7
43 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 36
44 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули 34
45 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 34
46 Улаан-Үдэ хотын 42-дохи дунда һургуули 33,7
47 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 32,5
48 Ивалгын аймагай Ивалгын  дунда һургуули 32
49 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 31
50 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 29,5
51 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 29
52 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 28,5
53 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 27
54 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 25,5
55 Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда һургуули 25,5
56 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули 25,3
57 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули 24,5
58 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 21,5
59 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлгэм 21
60 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 19
61 Улаан-Үдэ хотын 31-дэхи дунда һургуули 17,5
62 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлгэм 15
63 Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули 7

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!