Дүн 38-дахи наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» 38 НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

 

  1. ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (шэнэ жэл угтан)

I ҺУУРИ  Ванзатова Номин, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II ҺУУРИ Гармаева Нарана, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули —

III ҺУУРИБалданова Дарина,  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Дугданова Саяна, Гонжитов Олег Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (репортаж)

I ҺУУРИ Гармаева Бэлигма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Цыденова Виктория, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

III ҺУУРИ Гомбожапова Настя, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

 

  1. УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГА, УРАН УНШАЛГА

I ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуулиин 3-дахи ангиин үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуулиин үхибүүдэй бүлэг

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ Гармаева Нарана, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Бадмажапова Настя, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыремпилова Раднасу, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргажанай дунда һургуули

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Цыбиков Хангал, Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули

II ҺУУРИ Дашижапов Булад, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Раднаев Булад, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Бочкина Кира, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цырендоржин Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Алсаева Алтана, Ивалгын аймагай Ивалгын  дунда һургуули

 

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (ЭТИГЭЛ ХАМБЫН СУРГААЛ)

I ҺУУРИ Доржиева Эржэна, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Тудупова Балма, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

 

һуури Һургуули оноо
1 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 72
2 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 70,3
3 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули 69,6
4 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 69,3
5 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 68,6
6  Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 68
7 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 67,9
8 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 66,4
9 Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули 65,3
10 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 64,5
11 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 63,8
12 Хэжэнгын аймагай Чисаанын дунда һургуули 62,2
13 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 61,8
14 Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули 61,1
15  Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 59,1
16 Ивалгын аймагай Ивалгын  дунда һургуули 58,8
17  Улаан-Сүхэ аймагай Шаргажанай дунда һургуули 57,9
18 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 53,5
19 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 50,3
20 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 46,7
21 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 45,8
22 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 43,7
23 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 40,9
24 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм 37,3
25 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлгэм 36,9
26 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 25,2
27 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 25
28 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 14,1
29  Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 13,3
30  Улаан-Үдэ хотын 28-дахи элүүржүүлгын һургуули 13
31 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 6
32 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 5

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ на сайт 38

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!