44-дэхи наадамай дүн

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»  

44- дэхи наадамай эбээн тэдхэгшэ «Абсолют»хамжаан

 

  1. ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (онтохон)

I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

III ҺУУРИ  « Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (экскурси)

I ҺУУРИ  Доржиев Жамса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

II ҺУУРИ  Арьяева Вика, Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

III ҺУУРИ ФИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

 

  1. ТЕСТ

I ҺУУРИ  Комиссаров Намсарай, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернатдай 1-дэхи бүлэг

II ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлэг

III ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлэг

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

IҺУУРИ  Меньжиков Амур, Зэдын аймагай Доодо- Бургалтай дунда һургуули

II ҺУУРИ Цыренова Арюна, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

III ҺУУРИ  Цыренов Номто, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг 

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Гуруев Аюша, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

II ҺУУРИ   Хадаев Бато, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ Гармаев Даши, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Эрдынеев Дашинима, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

II ҺУУРИ  Найданова  Рэгзэма, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Дашиева Баирма,  Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули

 

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ

I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

II ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

 

һуури Һургуули оноо
1 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг 64,9
2 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 60
3 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули  59,5
4 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 58,5
5 Зэдын аймагай Доодо- Бургалтай дунда һургуули 58,3
6 Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 57,9
7 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 56,9
8 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 56,3
9 Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлэг 55,7
10 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 55,5
11 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 51,5
12 Ивалгын аймагай  Ивалгын дунда һургуули 51,3
13 Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули 49,5
14 Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули 44,1
15 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлэг 39,1
16 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлэг 37,4
17 Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули 36,2
18 Ивалгын аймагай Калёновын дунда һургуули 31,7
19 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 28,8
20 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг 28,1
21 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 24,5
22 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Угалза» бүлэг 22,7
23 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай сургуули 20,1
24 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 19,6
25 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 17,5
26 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 14,4
27 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 13
28 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 11,3
29 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 1-дэхи бүлэг 10,8
30 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлэг 10,6
31 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 9,6

Тодорхой хүсэнэгтэ итоговая таблица 44 надам

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!