Дүн XXXII наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 32  НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

 

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

  1. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
  2. Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
  3. Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм
  4. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
  5. Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули
  6. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм
  7. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм
  8. Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ Чойдонова Алина, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм

III ҺУУРИ Сарапулова Нарана, Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Буянтуев Аюр, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм

II ҺУУРИ Гонжапов Бэлигто, Улаан-Үдэ хотын 28-дахи интернат- һургуули

III ҺУУРИ Гончикдоржиев Костя, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Цогтоева Сарана, Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм

III ҺУУРИ Бадмаев Гомбо, Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули

 

 ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

 I ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм

II ҺУУРИ Аранжапова Ирина, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыбикова Дарима, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

 

УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГА, УРАН УНШАЛГА

I ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм

III ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Барханай  дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

 

 ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

II ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм

 

һуури

Һургуули

оноо
1 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм 111,3
2 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 104,9
3 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 101,4
4 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 98,05
5 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 95,9
6 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 95,8
7 Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули 90,1
8 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 87,4
9 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 84,2
10 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 81,4
11 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 80,8
12 Хяагтын аймагай «Найрамдал» бүлгэм 80,7
13 Загарайн аймагай  Асагадай дунда һургуули-интернат 79,7
14 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 76,6
15 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 76,1
16 Хурамхаанай аймагай Барханай  дунда һургуули 71,8
17 Баргажанай  аймагай Баянголой дунда һургуули 69,76
18 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 69,7
19 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлгэм 69,1
20 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Урагшаа» бүлгэм 67,6
21 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм 65,9
22 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи интернат- һургуули 65,8
23 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 64,7
24 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 63,4
25 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 63,1
26 Улаан-Үдэ хотын 33-дахи гимнази 63
27 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 60,3
28 Улаан-Үдэ хотын «Зандан жуу» түб 57,8
29 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 57,2
30 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 56,3
31 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм 53,9
32 Хориин аймагай Тэгдын дунда һургуули 48,6
33 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 45,6
34 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистичекэ гимнази 44,9
35 Улаан-Үдэ хотын 20-дохи дунда һургуули 43,1
36 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 41,7
37 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 41,5
38 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлгэм 39,6
39 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 33,6
40 Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази 31,1
41 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 27,9
42 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 27,1
43 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлгэм 26,5
44 Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули 26,3
45 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 25,5
46 Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуули 24,7
47 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 21,3
48 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 19
49 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 92-дохи һургуули 18,5
49 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 18,5
51 Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули 15
52 Улаан-Үдэ хотын 36-дахи дунда һургуули 10,6
53 Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули 10,5
54 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 9,3
55 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 9
56 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 4
57 Улаан-Үдэ хотын 108-дахи гимнази 2,8

Гэрэл зурагуудые энэ ссылкээр хаража болохо: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999626717096812&set=oa.996074950755433&type=3&theater

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!