Бурелаш XII наадам

— Ахын аймагай Орлигой бурелаш

— Баргажанай аймагай Уланай бурелаш

— Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэгэй бурелаш

— Захааминай аймагай Нэмэлтэ һуралсалай түбэй бурелаш

— Зэдын аймагай Гэгээтэйн бурелаш

— Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэй бурелаш

— Зэдын аймагай Дэрэстэйн бурелаш

— Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи һургуулиин  бурелаш

— Зэдын аймагай Цагаатайн бурелаш

— Ивалгын аймагай Оронгын бурелаш

— Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн бурелаш

— Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 6-дахи һургуулиин бурелаш

— Сэлэнгын аймагай Жаргалантын бурелаш

— Сэлэнгын аймагай Ноёхоной бурелаш

— Сэлэнгын аймагай Харганаагай бурелаш

— Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын бурелаш

— РБНЛИ №1 — бурелаш

— Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнаазиин бурелаш

— Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэмэй бурелаш

— Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлгэмэй бурелаш

— Хориин аймагай Хориин 2-дохи һургуулиин бурелаш

— Хяагтын аймагай Баян-Булагай бурелаш

— Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын бурелаш

— Хяагтын аймагай Мөөрөөшын бурелаш

 

-Хяагтын аймагай Тамирай бурелаш

— Хяагтын аймагай Нэмэлтэ һуралсалай түбэй бурелаш

— Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай бурелаш

— Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай бурелаш

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!