I наадам

1-дэхи  hуури — Буряад Уласай үндэhэ яһатанай нэгэдэхи лицей-интернат 

2-дохи һуури — Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

3-дахи  hуури — Хэжэнгын аймагай Могсохоной дунда һургуули

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!