39-дэхи наадамай дүн

  1. ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (Минии Сагаа һара)

I ҺУУРИ  Гармаева Нарана, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм

III ҺУУРИ Цыденова Виктория, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (Сагаан һарын амаршалга)

I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Папаева Надя, Ахын аймагай Бүрэн- Голой дунда һургуули

III ҺУУРИ Арьяева Вика, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

 

  1. ТЕСТ

I ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Бурунова Алтана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм

III ҺУУРИ Бадмаева Даша, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ Гомбожапова Настя, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Бурулова Алтана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм

III ҺУУРИ Халзанова Номина, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Самбуев Жаргал, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Галсанов Аюр,  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

III ҺУУРИ Хадаев Бато, Харганаев Сандан, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цыренов Бато, Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цыденова Дари, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыбикова Арюна, Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

 

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (ЭТИГЭЛ ХАМБЫН МАГТААЛ)

I ҺУУРИ Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули

 

һуури һургуули оноо
1 Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 72,62
2 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 69,9
3 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 69,34
4 Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули 68,01
5 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 67,9
6 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 67,79
7 Ивалгын аймагай Хойто Бэеын дунда һургуули 66,71
8 Зэдын аймагай Доодо- Бургалтайн дунда һургуули (Ахамад) 66,5
9 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули 66,17
10 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 66,15
11 Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули 65,71
12 Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули 65,64
13 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули (багашуул) 63,42
14 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм 63,12
15 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 62,12
16 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 61,75
17 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 61,7
18 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 61,65
19 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 61,1
20 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 60,63
21 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 56,67
22 Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули 56,3
23 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 54,8
24 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 52,79
25 Сэлэнгын аймагай Сэлэндүүмын дунда һургуули 50,71
26 Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 50,02
27 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 50
28 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 48,63
29 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 44,85
30 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 42,9
31 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 40,99
32 Сэлэнгын аймгай Харганаагай дунда һургуули 38,73
33 Сэлэнгын аймагай Галуута хотын 1-дэхи дунда һургуули 36,2
34 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 35,55
35 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 31,3
36 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 29,5
37 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 26,4
38 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлэг 21
39 Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда һургуули 15,3
40 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 13,4
41 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 9,82
42 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 8
43 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 6
44 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 6

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ итог 39 сайт

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!