40-дэхи наадамай дүн

40 дэхи наадамамнай эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай соёлой яаман болоно

  1. ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (Николай Носов)

I ҺУУРИ  Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм

III ҺУУРИ Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули

 

 2. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (Социальный ролик)

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

III ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

  1. ТЕСТ 

I ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Бурунова Алтана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм

III ҺУУРИ Папина Арина , Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

 

4.  БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ Гармаева Нарана, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Халзанова Номина, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Табанов Золто, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Жигмитов Аюр,  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

III ҺУУРИ Гармабазаров Арсалан, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цырендоржин Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цыремпилова Ариадна, Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1 -дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыренов Бато, Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули

 

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (САГААН ДАРИ ЭХЫН МАГТААЛ)

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

 

һуури Һургуули оноо
1 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 77,1
2 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 73,7
3 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 73,1
4 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 72,7
5  Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 72,3
6 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 71,6
7 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 70,5
8 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 69,6
9 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 68,2
10 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 68
11 Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули 63
12 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 60,8
13 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 59,4
14 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули 59,3
15  Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 57,4
16 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 57,3
17 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1 -дэхи дунда һургуули 54,1
18 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 52
19 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 50,4
20 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд»  бүлгэм 48,8
21 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги » бүлгэм 48,3
22 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 46,7
23 Сэлэнгын аймагай  Галуута хотын 1-дэхи дунда һургуули 41,5
24 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод»  бүлгэм 38,8
25 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 36,1
26 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 32
27 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг»  бүлгэм 26,5
28 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 25,4
29 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 25,1
30 Захааминай аймагай  Санагын дунда һургуули 17,8

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ итоги 40 на сайт

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!