54-дэхи наадамай дүн

Эбээн тэдхэгшэд: «Титан» хамжаан

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Раднаев Хайдаб, Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм

III ҺУУРИ Цынгунова Бэлигма, Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Зорилго» бүлгэм

 

   2. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Гадьянова Баяна, Хурамхаанай аймагай Дэрээнэй дунда һургуули

II ҺУУРИ  Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыбикова Людмила, Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Зорилго» бүлгэм

 

  1. МОНГОЛ ХЭЛЭ ШУДАЛАЯ

I ҺУУРИ  Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Володин Артем, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИ Данзанова Дари, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

 

  1. САГААН ДАРХИИН СЭДЬХЭЛ МЭТЭ ХҮРДЫН МАГТААЛ ОРОШОБО

I ҺУУРИ  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Цынгуев Дамдин, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Буянтуева Янжима, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм

III ҺУУРИ Будажапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Дугаров Руслан, Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули

II ҺУУРИ  Раднаев Гумпыл, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм

III ҺУУРИ Бадмаев Алдар, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Дашиева Баирма, Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цогтоева Сарана, Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Бадмаева Алина, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм

 

  1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Дашицыренова Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Дымбрылова Снежана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Пагбаева Айлана, Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули

  1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ Жигжитова Света,  Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули

II ҺУУРИ  Ульзутуева Хэшэгма, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ Шойдокова Бальжина, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

 

ҺУУРИ

ҺУРГУУЛИ

ОНОО

1  Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 83,5
2 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 79,1
3 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 76,3
4 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 74,5
5 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 73,1
6 Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули 69,4
7 Хурамхаанай аймагай Дэрээнэй дунда һургуули 68,4
8 Баргажанай аймагай Лугшахаанай дунда һургуули 68,2
9 Мариинска интернат-һургуули 67,6
10  Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 66,8
11 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 63,9
12 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 56,8
13  Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм 56,1
14 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 53,3
15 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 52,6
16 Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули 44,7
17 Хяагтын аймагай Хяагтын суглуулагдамал «Зорилго» бүлгэм 43,2
18 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 29,1
19  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм 28,5
20 Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда һургуули 22,5
21 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 22,3
22 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 21,5
23 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 14,4
24 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Челсана»  бүлгэм 5,9
25 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 4,9
26 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 4,1

 Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: 54 наадам оценки общие

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!