52-дохи наадамда Ааланай һургуулиин бүлгэм түрүүшын һуури эзэлбэ

  • 0

52-дохи наадамда Ааланай һургуулиин бүлгэм түрүүшын һуури эзэлбэ

52-дохи «Эхэ хэлэн-манай баялиг» наадам  Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай Мэдээсэлэй бодолгын талаар хорооной дэмжэлгээр 10 һарын 20-до Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Энэ наадамда 45 бүлгэмүүд хабаадаба. 

 

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай дунда Һужаагай дунда һургуули

 

  1. ЭРХИМ – ҺАНАМЖА-КОММЕНТАРИ

I ҺУУРИ  Раднаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Жалсанова Александра, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Цыдыпов Дугар-Цырен, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм

 

  1. ЭТИГЭЛ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ

I ҺУУРИ  Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм

  

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Балданова Виктория, Захааминай аймагай  Шара -Азаргын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Меньжиков Амур, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Буянтуева Янжима, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Раднаев Булат, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Раднаев Гумпэл, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм

III ҺУУРИ Осодоев Дава, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Бадмаева Алина, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм

II ҺУУРИ Дылгыров Амгалан, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ Тудупова Линхуа, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

 

  1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Долгорова Сэржэна, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Тугутова Анжелика, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Дымбрылова Снежана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

 

  1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Николаева Адиса, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Рабдаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыренова Марина, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

Һуури                                   Бүлгэм                                                                                               Оноо

1 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 87,9
2 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 87,2
3 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 86,6
4 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 86,4
5 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 85,7
6 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 84,6
7 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 84,4
8 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 80,6
9  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм 78
10 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 75,4
11 Буряад Уласай Мариинска интернат-һургуули 72,3
12 Захааминай аймагай  Санагын дунда һургуули 71
13 Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули 69,4
14 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 69,7
15  Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Зорилго» бүлгэм 64,3
16 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 60,1
17 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 59,3
18 Ивалгын аймагай дунда Һужаагай дунда һургуули 56,9
19 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 56,3
20 Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 53,6
21 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 53,4
22 Захааминай аймагай  Ёнгорбойн ба Шара-Азаргын дунда һургуулинуудай бүлгэм 52,7
23 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 51,5
24 Загарайн аймагай  Эрхирэгэй дунда һургуули 49,8
25 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 49
26 Хурамхаанай аймагай Аргадын дунда һургуули 48,6
27 Баргажанай аймагай  Баргажанай дунда һургуули 47,9
28 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 39,6
29 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 38,2
30  Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 35,1
31 Ивалгын аймагай Сотниковын дунда һургуули 32
32  Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 31,5
33 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 29,5
34 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 28
35 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 25,5
36 Тарбагатайн аймагай Дээдэ-Саянтын интернат-һургуули 20,7
37 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 19,9
38 Ивалгын аймагай Ивалгын 3-дахи дунда һургуули 19
39 Тарбагатайн аймагай Доодо-Саянтын дунда һургуули 13,8
40 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 12,3
41  Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 9,5
42 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 6
43 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 5
44 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм 5
45  Тарбагатайн аймагай Заводскайн дунда һургуули 4,5

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 52 наадам итоги

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!