50-дахи наадамай дүнгүүд

  • 0

50-дахи наадамай дүнгүүд

Апрелиин 7-до Ивалгын дасанда үнгэрһэн «Эхэ хэлэн-манай баялиг «гэһэн 50-дахи наадам Буряад Уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр үнгэрбэ. 30 бүлэг 300 гаран үхибүүд ерэжэ хабаадаба.

1 һуури Харланай үхибүүдэй бүлэг

2 һуури  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

3 һуури Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

 

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Раднаев Хайдаб, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Цынгуев Дамдин, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар »  бүлгэм

III ҺУУРИ Хандуева Сурена, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

 

  1. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

II ҺУУРИ  Гомбоев Жаргал, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Лыгденова Сарюна, Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ  Од-Туяа, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Одончимэг Базаржапова, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

 

  1. ЭТИГЭЛЭЙ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ

I ҺУУРИ  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Рабдаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Менжиков Амур, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Раднаев Булат, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Тамжитов Номто, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Базаров Сандан, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Доржиева Сойжина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Дашицыренов Рандал, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм

III ҺУУРИ  Раднаева Аяна, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

  1. АРҺАН УРЛАЛ

I ҺУУРИ  Хумаева Баира, Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули

II ҺУУРИ  Тамжитова Дулма, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Аюшеева Алина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 

 

 9. ҺЭЕЫ УРЛАЛ

I ҺУУРИ  Дашинимаева Янжина, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Бальжинимаева Бальжин, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм

III ҺУУРИ Гуруева Юмжана, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

 

 10. ЭДИР ҮЛЬГЭРШЭД

I ҺУУРИ  Рабдаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

һуури

Һургуули

Оноо
1 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 95,3
2 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 95
3 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 88
4 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 87,3
5 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 86,4
6 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 81,5
7 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 79,2
8 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар »  бүлгэм 78,3
9 Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули 74,6
10 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 69,5
11 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» бүлгэм 66,8
12 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 66,3
13 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 64,7
14 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 63,3
15 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 61,6
16 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 60,3
17 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 52,2
18 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 50,2
19 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 35,8
20  Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 35
21 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 33,3
22 Түнхэнэй аймагай Горхоной дунда һургуули 16
23 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 15,9
24 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 13,6
25 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули 7
26 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 6,9

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 50 наадам итоги на сайт

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!