Главам поселений Селенгинского района вручили морин хууры

2019 год в Селенгинском районе пройдет под эгидой популяризации и пропаганды народного инструмента морин хуура. Об этом сообщили на совещании глав поселений 11 декабря в актовом зале районной администрации под председательством Главы района Станислава Гармаева. Также в совещании приняли участие директора школ и руководители культурных учреждений. Руководитель комитета по культуре администрации района Нимацоу Эрдынеева рассказала

Хүндэтэ багшанар,һурагшад!

Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангхын  24-дүгээр Хамба Лама Дамба Аюшеевэй  2012, 2014 онуудһаа бэелүүлэгдэжэ байһан «Арадай хонин сүрэг», «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн түсэлнүүд тухайгаа  ФМ радиогоор хэһэн хөөрөө дурадханабди. 24 мин. 45 сек-һээ эхэ хэлэ хүгжөөхэ тухай, онсолбол, манай 28-дахи наадамай  «Уран зохёолго», «Оршуулга» гэһэн даабариин эрилтэ Хамба Лама үгэнэ. Анхаран шагнагты!

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» XXVIII наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭҺЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXVlll наадам  2019 оной 2 һарын 2   Эбээн тэдхэгшэ: Худалдаа-наймаанай «АБСОЛЮТ» хамжаан НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» ГЭҺЭН XХVII НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин долоон үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм Загарайн аймагай Асагадай интернат-һургуули Захааминай аймагай  Хуртагын  дунда һургуули Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули   УРАН ЗОХЁОЛ I ҺУУРИ Цынгеева Суранзан, Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули

Ород дуунуудые буряадаараа дуулая

  «Хуучин он минь баяртай» Үг , ая: Д.Жаргалсайхан /МУГЖ/ Дуучин: Д.Жаргалсайхан /МУГЖ/ Энэ видео буриад хэлнэй хуудас дээрэ табижа морин хуур дээрэ яажа тоглохы сургаахын тула Песня «С чего начинается Родина» Брайван дасанай лама, Буряад ФМ радиогай хүтэлэгшэ Тумэн Гендунов алдарта Матусовскин » С чего начинается Родина» гэдэг дууунай үгэ оршуулсан. Базаров Балдан гуай

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» XXVII наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭҺЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXVII наадам  2018 оной 12 һарын 15   Эбээн тэдхэгшэ: Худалдаа-наймаанай «ТИТАН» хамжаан НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ