29-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭҺЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 29-дэхи наадам 2019 оной 3 һарын 23   Эбээн тэдхэгшэ:  БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые

XXVIII наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХVIII  НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД   «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин зургаан үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда

Бэлигүүн толиин зурагууд

2-дугаар сургаал 3-дугаар сургаал 4-дугаар сургаал 5-дугаар сургаал

В Бурятии изданы новые русско-бурятские словари

Изданы бурятско-русские словари улюнских и харлунских бурят. Уникальные книги выпущены тиражом 1000 экземпляров. Словари подготовлены по инициативе Главы Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандидо Хамбо ламы Дамбы Аюшеева . В рамках Государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» на создание двух сборников диалектных слов и выражений выделены 300 тысяч рублей. Бурятско-русский словарь

Анхарагты!!!

Ивалгын дасанда үнгэргэгдэжэ байдаг «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн һургуулинууд хоорондын наадан  ОРВИ, грипп гэһэн халдабарита үбшэнүүдэй хүсэеэ буураагүй, шэнэ хүсэ абан дэлгэржэ байһан, тиихэдэ һургуулинуудта хэшээлнүүдэй болюулагдаад байһан ушар шалтагаанаар февралиин 2-ой үдэрһөө февралиин 16-най үдэр үнгэрхөөр хойшолуулагдаба.