XV наадамай дүн

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ!

I ҺУУРИ Цыбикжапова Саяна, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Раднаева Сарюна, Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Салимзянова Юлия, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

III ҺУУРИ Борбоева Жанна, Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН СУРГААЛНУУД

I ҺУУРИ Нанзатов Зоригто, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ Дымбрылова Наранги, Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Халзанова Номина, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН «ЭДЕЭ ХООЛОЙ ЯНЗАНУУД, БУДДЫН ШАЖАНАЙ АМАН БА УРАН ЗОХЁОЛ»

I ҺУУРИ Ракшаева Намжила, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ Жигжитова Бимбасу, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Дымбренова Самажап, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин “Баян-Тугад” бүлэг

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ

I ҺУУРИ Ухинов Галсан, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ Жигжитова Янжима, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Будаев Гарма, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

I ҺУУРИ Тогтохоева Сарюна, Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дашинимаева Туяна, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

III ҺУУРИ  Доржиева Виктория, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

I ҺУУРИ  Дайндаров Барас, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

I ҺУУРИ  Васильев Женя, Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан

II ҺУУРИ  Цыренжапова Дарима, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ  Бальжиев Пурбэ, Бадмаев Аюр, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

Урмашуулгын шан  Дархаева Виктория, Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Бутитова Дарису, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ Тыкоченова Арюна, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

МОДОШО ДАРХАН

I ҺУУРИ Ракшаев Содном, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин хонгоодорой бүлэг

II ҺУУРИ Цыренов Очир, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин “Баян-Тугад” бүлэг

III ҺУУРИ Сандыков Мэргэн, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Бодиева Нарана, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин хонгоодорой бүлэг

II ҺУУРИ Цыдыпова Катьяна, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ Урбанеев Галсан, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Тудупова Жанна, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

III ҺУУРИ  Жапов Зоригто, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

1 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 102,9
2 Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 98,9
3 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 92,5
4 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 90,6
5 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 88,1
6 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 87,6
7 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 87,4
8 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 85,8
9 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 83,9
10 Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 83,2
11 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 82,9
12 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 82,4
13 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин хонгоодорой бүлэг 79,8
14 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 79,1
15 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 77,9
16 Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули 77,5
17 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 75,3
18 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин “Баян-Тугад” бүлэг 75,2
19 Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 74,7
20 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 74,5
21 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 74,1
22 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 72,1
23 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 71,1
24 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 70,6
25 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 70,2
26 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 68,5
27 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг 68
28 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 66,6
29 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 66,5
30 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг 61,6
31 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 61,2
32 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 55,5
33 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 55,2
34 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 54,6
35 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 54,55
36 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуулиин 2-дохи бүлэг 54,3
37 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 49,8
38 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 48,9
39 Загарайн  аймагай Эрхирэгэй  дунда һургуули 48,2
40 Зэдын аймагай Боргойн дунда һургуули 47,4
41 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2-дохи бүлэг 46,6
42 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 45,9
43 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 45,2
44 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 44,3
45 Ивалгын аймагай Гурульбын дунда һургуули 42,2
46 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 40,6
47 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 38,9
48 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлэг 31
49 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули 25,5
50 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 20
51 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 13
52 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 8,6
53 Эрхүү можын Ангарын ба Үлеэн дунда  һургуулинуудай нэгэдэмэл бүлэг 5

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!