«Сэнтэйхэн ажалаараа суутайхан нютагни»

Эссе «Сэнтэйхэн ажалаараа суутайхан нютагни». Υхибүүдэй ажалнууд.  Дүнгүүд.

Энэ ссылкээр харагты. 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!