Видеоролигууд. ХХ наадам

1. Я некрасивая-Шарайгаар муухайби

 

2. Про школьников. Социальная реклама- Һурагшад тухай

 

3. Дети и родители. Вечная тема. Вечная проблема — Түрэлхид ба үхибүүд. Хэтын асуудал

 

4. Поведение за рулем — Жолоошодой харилсаан.? Унаа жолоодогшодой үлүү ааша?

 

5. Щенок. Посмотри на жизнь по-новому — Нохойн гүлгэн. Ажабайдалаа шэнээр анхаран харая

 

6. Говорим на бурятском. Молодость — Буряадаараа хэлэе. Залуу наһан

 

7. Говорим на бурятском. День рождения-Буряадаараа хэлэе. Түрэһэн үдэр

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!