42-дохи наадамай дүн

42 дохи наадамамнай эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон

  1. ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ

I ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули —

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Саша, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Будаева Алтана, Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг

III ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

 

  1. ТЕСТ «БУРЯАД ДЭЛХЭЙ»

I ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм

II ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм

III ҺУУРИ  Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

IҺУУРИ  Меньжиков Амур, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Рабдаева Александра, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ  Шагдурова Номина, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

 

 МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Хороших Кирилл, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Гуруев Аюша, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Очиров Арсалан, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Цырендоржин Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дашицыренов Рандал, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Батуев Ананда,  Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

 

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (ЭТИГЭЛ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ)

I ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

Һургуули ИТОГО
1 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 61,2
2 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 60,5
3 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 60
4 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 59,5
5 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 59,2
6 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 54
7  Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 53,1
8 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 52,8
9 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 46,1
10 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг 44,6
11 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 43,2
12 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 42,7
13 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 40,7
14 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 39,2
15 Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули 38,7
16 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод»бүлгэм 37,6
17 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд»бүлгэм 31,2
18 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 27,9
19 Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 19,3
20 Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули 19,1
21 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 17,4
22 Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули 15,5
23 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 9,9
24 Зэдын аймагай Цагаатйн дунда һургуули 9,7
25  Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 9,4
26 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули 9,4
27 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 8,1
28 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 7,5
29 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 7,2
30 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 2-дохи бүлгэм 7,2
31 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын 1-дэхи дунда һургуули 5,4
32 Баргажанай аймагай Баргажанай дунда һургуули 2

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ на сайт42

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!