Шэнэ жэлэй шэмэг – нооһоор хэһэн «дулаахан» амаршалга (открытка)

  • 0

Шэнэ жэлэй шэмэг – нооһоор хэһэн «дулаахан» амаршалга (открытка)

Хүндэтэ багшанар,үхибүүд!

 33-дахи “Эхэ хэлэн-манай баялиг” наадамай хэмжээндэ “Хониной нооһоор урлал яажа бүтээхэб?”гэһэн сэдэбээр богонихон һуралсал  үнгэрхэ.  Мастер класс Түнхэнэй аймагай хүүгэдэй нэмэлтэ һуралсалай түбэй багшанар  үнгэргэхэ.  Шэнэ жэлээ угтуулан,гарай бэлэг бэлдэхэ,уран  аргаа  хүгжөөхэ дуратайшуулые  бага танхимда (басагадай оёдол хэдэг үрөө)  2 сагта уринабди .

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!